.:Jak do Chile:.

 


Praktické informace


Zastupitelský úřad ČR neregistruje žádné zásadní problémy při vstupu českých občanů na území Chile: určité pochybnosti ze strany chilských imigračních úřadů o existenci již bezmála desetiletého bezvízového styku mezi ČR a Chile mohou teoreticky vzniknout, pokud občan ČR vstupuje na chilské území z některé ze sousedních zemí (Peru, Bolívie, Argentina) přes odlehlé a málo frekventované hraniční přechody (celkem obvyklá je u imigračních úředníků záměna „Checoslovaquia“ a „República Checa“ při ověřování v seznamech zemí bez vízové povinnosti).

Každý cizinec musí při vstupu na území Chilské republiky vyplnit již zmíněnou imigrační kartu, její první část je mu imigračními úřady odebrána při vstupu a druhou část (kopii) je návštěvník povinen odevzdat při opuštění chilského území. Doporučuje se kopii této karty pečlivě uschovat, vystavení duplikátu při odjezdu ze země je sice možné, avšak přináší s sebou řadu administrativních průtahů, včetně složitého ověřování skutečného data Vašeho vstupu na chilské území. Vrácení kopie imigrační karty je vyžadováno i v případě pouze krátkého a dočasného opuštení chilského území např. při pěších výstupech na nejvyšší horu Ameriky Aconcaguu, která se nachází na argentinské straně hranice nebo při cestách do nejjižněji položených oblastí Chile, které jsou pozemní cestou přístupné pouze přes Argentinu (Národní park Torres del Paine, Punta Arenas, Puerto Natales apod.).

Cizinec při vstupu na území Chile povinně vyplňuje rovněž formulář chilské Zemědělské a veterinární služby (SAG), v němž deklaruje, že do země nedováží žádné rostliny, čerstvé ovoce a zeleninu, maso a masné výrobky a další potraviny. Chilská Zemědělská a veterinární služba zavedla mimořádná ochranná opatření s cílem zamezit zavlečení BSE, kulhavky a slintavky do země - nutno proto počítat s poměrně důkladnými prohlídkami zavazadel (bez výjimky všechna zavazadla prochází po příletu na mazinárodní letiště v Santiagu RTG kontrolou, důsledně se kontrolují zavazadla i na pozemních hraničních přechodech). Při vstupu na chilské území přes mezinárodní letiště v Santiagu jsou všechna zavazadla bez výjimky (včetně příručních) podrobena vnější kontrole speciálně vycvičenými psy (narkotika a nedovolené potraviny). Restrikce na dovoz potravin nedoporučujeme podceňovat - při překročení zákazu dovozu zakázaných potravin a výrobků se cizinec vystavuje nebezpečí sankcí dle platných zákonů, včetně odepření vstupu do země.

Omezení pro dovoz a vývoz valut a místní měny, celní omezení apod.


V Chile platí na převážené předměty při příjezdu a odjezdu celní omezení, která se nijak výrazně neliší od standardu běžného jinde ve světě: bezcelně lze přivézt a vyvézt 2 láhve alkoholu a 200 cigaret, vše ostatní nutno -s výjimkou předmetů osobní potřeby- deklarovat v celním prohlášení a zaplatit clo ve výši 9 procent (uvádíme platné normy, jejichž vyžadování je však celními orgány praktikováno „individuálně“ v závislosti na okolnostech). Pokud jste při tranzitu do Chile přes argentinské Buenos Aires nebo brazilské Sao Paulo zakoupili v tzv. "free-shopech" zboží jako např. videokamery, fotoaparáty, přenosné osobní počítače, elektronické agendy apod., doporučujeme uschovat příslušnou fakturu. Povinná směna valut v Chile neexistuje.

Důležitá telefonní čísla

Mezinárodní kód: 0056 (2 – Santiago)
Uniformovaná státní policie (Carabineros de Chile): 133
Záchranná služba: 131
Hasiči (Bomberos): 132
Velvyslanectví ČR: 2321066, 2311910, fax: 2320707, stálá konzulární služba pro naléhavé případy: mobilní telefon 09/2492220

Bezpečnostní informace, chilské zvláštnosti, praktické informace k pobytu

Chile je z bezpečnostního hlediska pro zahraničního turistu klidnou zemí, ve srovnání s ostatními jihoamerickými zeměmi jsou bezpečnostní rizika menší, násilné trestné činy zaměřené proti zahraničním turistům jsou výjimečné. Konfliktním situacím se lze vyhnout dodržováním základních preventivních rad běžně zmiňovaných v každém turistickém průvodci. Nejčetnější problémy, zejména ve vybraných čtvrtích velkých měst jako Santiago, Valparaíso, Vina del Mar aj., mívají zahraniční turisté s kapesními zloději. Zvláště upozorňujeme na relativně vysokou kriminalitu v historickém centru Valparaísa kolem přístavu a ve městech v blízkosti bolívijských a peruánských hranic. Zvláštní pozornost věnujte osobním věcem během přesunů (zejména nočních) autobusem, případně vlakem (železnice Santiago – Temuco a železniční dráha Arica – La Paz, případně železnice z chilské Calamy do Bolívie). V případě zcizení finanční hotovosti či dalších osobních předmětů, včetně odcizení cestovních dokladů, je vhodné krádež ohlásit na policii a sepsat příslušný protokol. Sepsání protokolu je samozřejmě nezbytně nutné, pokud hodláte uplatnit např. cestovní pojištění. V případě odcizení cestovního pasu se oznámení o ztrátě či odcizení dokladu pro potřeby úřadů v ČR sepisuje až na Velvyslanectví ČR v Santiagu při vystavování náhradního cestovního dokladu. Občanům ČR cestujícím do Chile nabízí Velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile možnost uložení letenek nebo jiných cenností. Služba je poskytována zdarma – nejčastěji si turisté ukládají do úschovy originály letenek, kopie pasu (ušetří se čas na ověřování totožnosti při vystavování náhradního cestovního dokladu), případně minimální obnos v hotovosti pro případ nouze apod. Úschovu nutno avizovat předem, stejně jako její opětovné vyzvednutí (věci k úschově lze přijímat a vydávat pouze v pracovní době).

Mj. z důvodu razantního postupu, který uplatňují v posledních letech andské země (zejména Kolumbie) proti mezinárodnímu obchodu s narkotiky, obchodníci s drogami hledají v současnosti alternativní cesty pro dodávky narkotik na americký a evropský trh, včetně menších zásilek prostřednictvím tzv. kurýrů. Podle informací chilských bezpečnostních orgánů a speciálních policejních expozitur některých zemí EU v Chile jednou z těchto nových cest se stalo také Chile (mezinárodní letiště v Santiagu de Chile a pozemní hraniční přechody z Bolívie a Peru). Doporučujeme proto českým občanům, aby tuto skutečnost vzali na vědomí (např. nenechávat bezprostředně před odletem z Chile bez dozoru svá zavazadla apod.). Protidrogové kontroly jsou prováděny rovněž v chilském vnitrozemí, zejména na hlavních silničních tazích směrem z Bolívie a Peru.

Příznivci pěší turistiky by měli vědět, že v některých odlehlých příhraničních oblastech mezi Chile a Peru a mezi Chile a Bolívií jsou dosud součástí ochrany státních hranic minová pole (v souladu s mezinárodními závazky Chile se postupně likvidují). Chile je mezinárodně známo svou atraktivní nabídkou tzv. "adrenalinových" a jiných netradičních sportů - doporučujeme v tomto směru využívat služeb pouze zavedených cestovních kanceláří s důvěryhodnými referencemi. Rovněž vysokohorská turistika v místních podmínkách vyžaduje bezpodmínečně využívat služeb osvědčených a zkušených průvodců. Před výstupy do větších výšek doporučujeme počítat v plánu cesty s dostatečně dlouhou aklimatizací, nejlépe v oblastech s nadmořskou výškou kolem 3.000 m n.m.

Poměrně často čeští turisté cestující do Chile navštěvují atraktivní oblast nejvyšší hory amerického kontinentu Aconcaguy, která je sice nejvýhodněji dostupná z chilského území, leží však již na argentinské straně And. V případě mimořádných událostí při návštěvě této oblasti je tedy nutné kontaktovat buď velvyslanectví České republiky v Buenos Aires nebo případně honorární konzulát v argentinské Mendoze (Consulado Honorario de la República Checa, Avenida Espana 1340, oficina 20, 5500 Mendoza, telefon: 0054261/4232148, fax: 4381592, e-mail: Mendoza@honorary.mzv.cz). Podle dostupných informací povolení k návštěvě výše položených oblastí Národního parku Aconcagua lze získat až v argentinské Mendoze nebo v příhraničním argentinském městečku Puente del Inca. Cestujete-li z chilské strany, informujte se předem. Pokud navštěvujete oblast Acongaguy z Chile, buďte připraveni na to, že na chilsko - argentinském pomezí (silniční přechod Los Libertadores - Cristo Redentor) budete muset projít obvyklou kontrolou pohraniční policie a celní služby. Toto platí i pro pozemní cesty do některých oblastí v jižní části chilského území (celý XII. region Magallanes y Antártica Chilena, které jsou dostupné pouze z území sousední Argentiny (lze však cestovat i lodí bez opuštění chilského území).

Zvýšenou opatrnost doporučujeme těm českým občanům, kteří hodlají během svého pobytu řídit motorové vozidlo. V automobilovém provozu je nutné počítat s celou řadou nepředvídatelných zvyklostí a situací, které mohou evropského řidiče zaskočit (rychlá jízda ve městě, naopak na dálnici relativně pomalá jízda, nerespektování rychlého a pomalého pruhu na dálnici, nepřehledné jednoúrovňové křižování rychlostních víceproudých silnic s komunikacemi třetí třídy, semafory ve městech bez "oranžové", sporadické používání směrových světel, v Santiagu změna dvousměrných ulic na jednosměrné v hodinách dopravní špičky, špatné značení uzavřených úseků na dálnici, na víceproudých komunikacích autobusy běžně vysazují cestující v levém pruhu, zvířata na vozovce, cyklisté jezdící téměř zásadně v buď levém pruhu na víceproudých vozovkách nebo při středové dělící čáře apod.). Rychlostní limity se vyplatí striktně dodržovat (v zásadě, není-li vyznačeno jinak, 50 km/h v obci, 100 km/h mimo obec, na dálnici 110 nebo 120 km/h) – radarové kontroly jsou poměrně časté, a to i v odlehlých oblastech, a místní policie (Carabineros de Chile) je velmi přísná. Příslušníci carabineros, vesměs shovívavější k cizincům než k domácím, vynikají neúplatností, pokusy o úplatu narozdíl od jiných latinskoamerických zemí nepříjemnou situaci většinou jen zhorší.

Mezi ČR a Chile neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče: je nezbytně nutné, aby český turista cestoval do Chile pouze se zajištěným mezinárodně platným pojištěním. Zdravotní péče, a to i základní - o případné hospitalizaci či operačním zákroku nemluvě, je v Chile velmi nákladná (několikaminutové vyšetření u lékaře pouze ke stanovení jednoduché diagnózy představuje výdaj minimálně v desítkách dolarů, hospitalizace bývá pak otázkou několika tisíc dolarů). Nutno počítat s tím, že některé soukromé kliniky požadují uhrazení zdravotní péče ihned (často ještě před vlastním ošetřením) v hotovosti, a to bez ohledu na to, zda cizinec má či nemá mezinárodní pojištění. V tomto případě je nutné uchovat veškeré doklady od chilského lékaře, včetně písemné diagnózy s dobře čitelným jménem pacienta, a zpětně žádat refundaci nákladů u příslušné pojišťovny. Příznivcům extrémních sportů (free snowboarding, vysokohorská turistika apod.) doporučujeme u pojišťovací společnosti předem ověřit, zda sjednaná pojistka kryje i náklady na transport helikoptérou záchranné služby.

Do Chile není vyžadováno speciální očkování - klimatické podmínky to nevyžadují a hygienické podmínky jsou na dobré úrovni (včetně kvality pitné vody z veřejné vodovodní sítě ve větších městech). Doporučujeme však informovat se předem ještě v ČR, pokud cestujete z Chile do dalších zemí Latinské Ameriky (někdy se stává, že např. letecká společnost nenechá cestujícího bez povinného očkování pro cílovou zemi vůbec do letadla nastoupit). Pro ty občany, kteří cestují z Chile dále do rizikových států v Latinské Americe (v některých z nich je vybrané očkování povinné) a nezajistili si potřebná očkování již v ČR, existuje možnost placeného doočkování až v Chile, a to na adrese Vacunatorio Internacional, Hospital El Salvador, Avenida El Salvador 364, Providencia, metro stanice Salvador, pondělí a pátek 8:30-12:30 a 14-15:30 hodin.

Při směně zahraniční měny jsou nejběžnější americké dolary (kurs v srpnu 2005 cca 570 chilských pesos za jeden americký dolar) a stále častěji také euro, které má dlouhodobě i výhodnější kurs (cca o 100 chilských pesos více než americký dolar). Před vlastní směnou vyšších obnosů doporučujeme porovnat kursy v několika směnárnách, případně bankách, kursy v hotelových zařízeních a ve směnárnách na mezinárodním letišti v Santiagu a na hraničních přechodech jsou samozřejmě výrazně méně výhodné. Vzhledem ke stabilitě domácí měny neexistuje černý trh. V Chile jsou v oběhu tyto bankovky: 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 a 20.000 chilských pesos. Mince s nejvyšší nominální hodnotou je 500 chilských pesos, dále cirkulují 100 pesové mince – dvě podoby: stará a nová „stovka“ v kombinaci dvou různě barevných kovů, dále 50, 10, 5 a 1 peso. V turistických centrech je běžná platba kreditními kartami (nejčastěji MasterCard a Visa), nicméně před použitím platební karty v určitém zařízení doporučujeme konzultovat se zaměstnanci, zda tu kterou kartu skutečně přijímají (indikace logem na vstupních dveřích nejsou často směrodatné s výmluvami na technické problémy atd.). Síť bankomatů ve městech je hustší než v ČR (hovoříme o větších městech a vybraných turistických střediscích), avšak pozor – existují dva druhy bankomatů: jeden pouze na výběr hotovosti debetními kartami vydanými místními bankami (bankomaty označené „Redcompra“) a druhý na výběr hotovosti z mezinárodních karet kreditních (bankomaty jsou viditelně označeny logem, v naprosté většině bankomatů jsou indikace pro jednotlivé operace na obrazovce rovněž v anglickém jazyce). Banky fungují pro veřejnost od pondělí do pátku pouze do 14 hodin. V odlehlých regionech nutno počítat s velmi řídkou sítí bank a omezenou možností směny zahraničních měn. Cestovní šeky jsou vcelku obvyklou praxí. Jinde než v hotelích jsou platby přímo v dolarech možné pouze ve velmi omezené míře a vždy až po předcházející dohodě (tržiště, taxi, turistické služby). V běžné komerční síti cizí měnu nepřijímají. Nerezidentní cizinci mají při platbě za ubytovací služby v amerických dolarech ve většině případů možnost zaplatit cenu bez DPH (19 procent): avšak ne všechny hotely tuto výhodu cizincům ochotně poskytují, doporučujeme jednak ověřit si možnost platby v USD bez DPH předem (a náležitě se jí domáhat) a zadruhé „pohlídat si“, aby vám ubytovatel přepočetl cenu v USD správně, tedy skutečně bez DPH (velmi často se hotely snaží „nasazovat“ za stejnou službu dvojí ceny – jednu v pesos s DPH a druhou, vyšší, v USD). Řada autopůjčoven, hotelů a dalších turistických zařízení si před poskytnutím nákladnějších služeb pořizuje jako určitý druh záruky buď fotokopie kreditních karet nebo otevře na Vaši kreditní kartu bianko voucher, který vám po řádné úhradě služeb vrátí. Většina provozoven při platbě kreditními kartami požaduje předložení průkazu totožnosti (pasu). Český turista přijíždějící do Chile z Brazílie, Argentiny nebo dalších latinskoamerických zemí může zbývající národní měnu těchto zemí směnit na chilská pesos přímo v Chile v relativně příznivém kursu (směna na dolary je také možná, ale nevýhodná). Je-li řeč o platidlech, vždy se vyplatí mít po kapsách kolekci "českých drobných" pro časté místní zvědavce, děti nebo sběratele "exotických kuriozit".

Pokud jde o možnosti autostopu, tento způsob dopravy je v Chile ve srovnání s jinými latinskoamerickými zeměmi relativně častý a bezpečný. Stopovat je běžné i ve velkých městech jako Santiago (v nočním provozu místo řídce cirkulujících nočních autobusových linek). Zvláště v tomto případě se samozřejmě vyplatí dodržovat obecně platná pravidla bezpečnosti.

Při letecké dopravě z Evropy do Chile je možné využít transkontinentálních letů společností Air France (z Paříže via Buenos Aires, od září 2005 zavedení několika non stop letů týdně), Lufthansa (z Frankfurtu via Buenos Aires nebo brazilské Sao Paulo), Iberia (z Madridu via Sao Paulo) a LanChile (z Franfurtu, Madridu nebo Paříže). Při odletu z Chile nutno počítat s uhrazením mezinárodního letištního poplatku ve výši 26 USD na osobu (nebo ekvivalent v chilských pesos). Pokud Vás letecká společnost nebo cestovní kancelář ujistila, že cena Vaší letenky zahrnuje i letištní poplatky, doporučujeme ujistit se, že je to odpovídajícím způsobem vyznačeno na Vaší letence. Letištní poplatky v různé výši (v rozmezí cca od 2.100,- do 4.500,- chilských pesos na osobu) nutno v Chile uhradit i v případě vnitrostátních letů. Při zajišťování vnitrostátních letenek je výhodnější využít služeb některé z cestovních kanceláří - letenky nabízené přímo pobočkami místních leteckých společností (LanChile, LanExpress, Aerolíneas del Sur a společnost Sky) bývají dražší. Monopol na osobní leteckou dopravu ze Santiaga de Chile na Velikonoční ostrov má chilská letecká společnost LanChile, nutno rezervovat s dostatečným časovým předstihem, zejména v období chilských letních prázdnin (prosinec – březen). Leteckou dopravu na souostroví Juana Fernándeze (tzv. Ostrov Robinsona Crusoe) zajišťují ze Santiaga de Chile malými letadly soukromé letecké společnosti LASSA (Avenida Larraín 7941, komplex sportovního letiště Tobalaba, Santiago, telefon: 2734354, fax: 2734309) nebo Transportes Aéreos Isla Robinson Crusoe (Monumento 2570, Maipú, Santiago, telefon: 5344650, fax: 5313772).