.:Jak do Chile:.

 

Doklady potřebné pro vstup občanů ČR na území Chilské republikyBudete potřebovat platný cestovní pas ČR - doporučuje se platnost pasu minimálně 90 dnů od předpokládaného data vstupu na území Chile (dohoda mezi ČR a Chile o bezvízovém styku umožňuje totiž pobyt v Chile bez víza v délce až 90 dní, Váš pas by měl tedy mít platnost delší). Registrační imigrační karta se vyplňuje před přistáním, cestujete-li letadlem, nebo na pozemních hraničních přechodech, kde ji obdržíte od imigračních úředníků. Imigrační služba vyžaduje obvykle bezvadný stav cestovních dokladů: upozorňujeme zejména na časté problémy, které u starších cestovních dokladů ČR vznikají v souvislosti se stavem bezpečnostní fólie překrývající fotografii na datové stránce pasu. Pokud si hodláte během svého pobytu pronajmout vozidlo, je lépe mít k dispozici mezinárodní řidičský průkaz, i když vetšinou postačí cestovní pas a národní řidičský průkaz, a to jak při pronájmu automobilu tak při případných policejních silničních kontrolách. Mezinárodní očkovací průkaz se při cestách do Chilské republiky nevyžaduje a zvláštní očkování není ani potřebné vzhledem k místním hygienickým a klimatickým podmínkám.


Víza, režim vstupu, přihlašovací povinnost


Vízum k cestám do Chile za účelem turistiky není zapotřebí, a to na základě dohody o oboustranném zrušení vízové povinnosti, která vstoupila v platnost již v roce 1996. Dohoda opravňuje občany ČR k pobytu na chilském území po dobu maximálně 90 dnů za účelem turistiky. Při pobytu delším než 90 dnů je držitel cestovního pasu ČR povinen obstarat si příslušné vízum ještě před odjezdem z ČR (vyřizuje zastupitelský úřad Chilské republiky v Praze - Velvyslanectví Chilské republiky, U Vorlíků 4/623, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, v blízkosti stadionu AC Sparta Praha, telefon: 224315064-224313176-220571656, fax: 224316069, e-mail: echilecz@mbox.vol.cz).

V případě, že vstupujete na chilské území jako turista bez víza a potřebujete si z nějakých důvodů prodloužit pobyt nad 90 dní, lze vycestovat z Chile např. do sousední Argentiny, poté se vrátit a „načít“ další bezvízový pobyt do 90 dnů.

V případě, že se změní účel Vašeho pobytu v Chile, musíte si zajistit příslušné vízum. Informace lze získat na cizineckém odboru Ministerstva vnitra Chilské republiky v hlavním městě (Ministerio del Interior, Departamento de Extranjería, ulice Bandera 1350, Santiago - Centro, telefon: 6744000). V hlavních městech chilských regionů pak existují rovněž krajské pobočky cizineckého odboru.

Pokud cestujete již z ČR se záměrem v Chile pracovat nebo dlouhodobě studovat, je nutné si příslušné pracovní/studijní vízum zajistit již na zastupitelském úřadě Chilské republiky v Praze (adresa a spojení viz výše).

Velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile informace o podmínkách získání pracovního povolení nebo víza v Chile českým občanům nepodává. Je to proto, že chilská strana nemá povinnost náš zastupitelský úřad informovat o případných změnách v podmínkách pro udělování pracovních víz a pracovních povolení a informace, které české velvyslanectví má, mohou být tudíž zastaralé a úřad za jejich spolehlivost nemůže ručit. Doporučujeme obrátit se –jak je ostatně obvyklé- na zastupitelský úřad Chile v Praze.

Přihlašovací povinnost v Chile neexistuje.

Cestujícím, kteří navštíví Chile a hodlají odtud podniknout dlouhodobě trvající cestu dále po Latinské Americe, doporučujeme informovat se v příslušné kapitole webových stránek MZV o tom, do kterých zemí vízum potřebují nebo případně jak dlouho se mohou v té které zemi zdržovat jako turisté bezvízově. Pokud je vízum zapotřebí (po vstupu ČR do EU jen ojediněle) a pokud to dovoluje délka platnosti udělovaného víza, doporučujeme zajistit si potřebná víza ještě v Praze (toto platí i o těch latinskoamerických zemích, které v Praze nemají zastoupení a žadatel o vízum se tedy musí obrátit na zastupitelské úřady těchto států v některé ze sousedních zemí ČR). Žádat o vízum až v Chile je sice možné, avšak takováto žádost bývá často administrativně těžkopádnější, některé země dokonce k tomu vyžadují přímé intervence českého zastupitelského úřadu v Santiagu. Velmi časté jsou cesty českých občanů z Chile dále do sousední Bolívie – upozorňujeme, že od 1. října 2003 Bolívie jednostranně zrušila vízovou povinnost pro turisty z ČR (bezvízový pobyt maximálně po dobu 90 dní). Je velmi dobře možné, že na málo frekventovaných hraničních přechodech si imigrační úředníci tuto skutečnost budou zprvu ověřovat a vy se svého práva bezvízové návštěvy Bolívie budete muset dožadovat – při případných zásadních problémech požádejte o kontakt buď se zastupitelským úřadem ČR v Santiagu de Chile nebo s Honorárním konzulátem ČR v bolívijském La Pazu (telefon: 005912/2210112, fax: 005912/2213004).